ПОЛОЖЕННЯ

про Центр військово-патріотичного виховання

учнівської молоді ДПТНЗ

«Конотопський професійний аграрний ліцей»

1. Загальні положення

Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді (далі Центр) є структурним підрозділом ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» .

1.2. Головною метою діяльності Центру є: формування в учнівської молоді почуття патріотизму, морально-вольових якостей, свідомого ставлення до особистої та громадської безпеки; готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій; посилений фізичний розвиток, мотивація до служби у Збройних Силах України.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

2. Основні завдання та функції Центру є:

2.1. Основними завданнями Центру є:

– виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави Україна на прикладах героїчного минулого країни, Сумщини;

– виховання учнів у дусі патріотизму та готовності до захисту своєї країни, до служби у Збройних Силах України;

– виховання правової культури в учнівської молоді, поваги до державної символіки України;

– ознайомлення молоді із сучасним станом Збройних Сил, із призначенням і будовою сучасної стрілецької зброї;

– розвиток практичних вмінь і навичок у військовій справі, дисциплінованості учнів, вимогливості до себе, загартування, прищеплення любові до фізичної культури й спорту;

– надання спеціальних знань з питань підготовки молоді до захисту життя та здоров’я, власної безпеки та безпеки людей у надзвичайних ситуаціях;

– залучення молоді до волонтерського руху;

– пропагування здорового способу життя, змістовного та активного відпочинку;

– створення умов для самореалізації, соціальної адаптації, оздоровлення учнівської молоді;

– проведення профорієнтаційної роботи, починаючи з молодшого шкільного віку;

2.2. Відповідно до основних завдань функціями центру є:

– проведення пізнавальної, виховної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та інформаційно-методичної роботи;

– проведення військово-патріотичної роботи спільно з громадськими організаціями та закладами освіти.

3. Управління та організація діяльності Центру

3.1. Загальне керівництво Центру здійснює директор ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей», який призначає своїм наказом відповідального за його діяльністю, з числа працівників ліцею.

3.2. Учасники навчально-виховного процесу:

– учнівська молодь ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти та шкіл регіону;

– заступники директора, керівник Центру, педагогічні працівники, викладач предмету «Захист Вітчизни», керівник фізичного виховання, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, батьки та особи залучені до навчально-виховного процесу.

3.3. Для забезпечення роботи Центру створюються гуртки і спортивні секції.

4. Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Центр розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей».

4.2. Для виконання завдань Центру за домовленістю може використовуватися матеріально-технічна база військових частин, силових структур регіону.

5. Фінансування Центру

5.1. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, спеціального фонду закладу та з інших джерел незаборонених законодавством.