Наказ Департаменту освіти  і науки від 15.08.2017 року № 462-ОД “Про проведення експерименту регіонального рівня”

Наказ Департаменту освіти  і науки від 07.02.2018 року № 86-ОД “Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.98.2017 №462-ОД “Про проведення експерименту регіонального рівня”

SWAT-аналіз

Бізнес-проект

Першочергові напрями роботи з соціальними партнерами

Договір про співпрацю  з товариством “Конотопагропостач”

Договір про співпрацю з товариством “Радгосп “Шевченківський”

Звіт про хід і результати І етапу експериментальної роботи

Ознайомлення учасників експерименту з діючим законодавством та його теоретичною базою
Налагодження співпраці із засобами масової інформації

Соціальні партнери ліцею:

25 червня 2018 року підведено підсумки констатувальних етапів перших регіональних майданчиків області на засіданні навчально-методичної Ради при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Сумській області. 

Результатами проведеної роботи став аналіз теоретичної дослідженості, практичного стану упровадження елементів дуальної форми навчання в області, SWOT-аналіз, визначено елементи дуальної форми навчання та критерії ефективності впровадження елементів дуальної форми навчання у Сумському регіоні для закладів освіти професійної (професійно-технічної). Проміжні результати експериментальних закладів засвідчили підвищення рівня професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Становлення інституту соціального партнерства агропромислового сектору регіону презентували Реутиський ПАЛ і Конотопський ПАЛ у проектах співпраці з роботодавцями. Реалізація проектної діяльності дозволить залучити соціальних партнерів до активної участі у підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації робітників, в освітній діяльності закладів, посилить роль місцевих органів виконавчої влади щодо узгодження і реалізації інтересів усіх учасників цього процесу для підготовки мобільного, висококваліфікованого, конкурентоздатного робітника, здатного задовольнити сучасний ринок праці.

24 жовтня 2018 року під час X Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями: інноваційні шляхи розвитку соціального партнерства». Організаторами якої виступили: Департамент професійної освіти МОН УкраїниДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

У ході конференції обговорювалися питання: соціальне партнерство у державній політиці України; розвиток державно-приватного партнерства в професійній освіті; співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями в регіонах України; впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх фахівців.

Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Валентина Олександрівна Радкевич привітала учасників і розповіла про інноваційні моделі розвитку соціального партнерства в країнах Європейського Союзу.

Директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України Микола Сигізмундович Кучинський виступів з доповіддю «Сучасна професійна освіта та розвиток публічно-приватного партнерства». Старший майстер Золотівського професійного ліцею Луганської області Руденко Віктор Григорович доповів про досвід співпраці закладу професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями – представниками вугільних підприємств Луганщини. Заступник директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Гришаєва Олена Вікторівна представила доповідь «Забезпечення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти через роботу піклувальних рад, як інструментарію державно-приватного партнерства». Заступник директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей» Ганжа Наталія Олександрівна розповіла про досвід і практику співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області з роботодавцями.

Усі учасники конференції мали можливість обговорити нагальні проблеми, пов’язані з розвитком соціального партнерства в професійній (професійно-технічній) освіті, доповідачі були нагородженні відповідними дипломами.

Звіт про хід і результати ІІ етапу експериментальної роботи

Триває робота над реалізацією ІІІ етапу експерименту (вересень 2019 – червень 2020).