Навчально-методична мета над якою працює  ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей»  – це «Створення цілісного методичного освітнього простору закладу на основі компетентісного підходу».

Система методичної роботи в ліцеї будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Структура методичної роботи органічно поєднує розгляд основних методичних проблем педагогічними радами, науковий пошук предметних комісій та творчих груп із вивчення, впровадження ефективних освітніх технологій, тісну співпрацю викладача і майстра виробничого навчання. Організація методичної роботи в ліцеї має таку структуру:

Усі форми організації методичної роботи підпорядковані головній меті: надавати дієву практичну допомогу педагогічним працівникам, сприяти підвищенню педагогічної майстерності та їх творчого зростання.
Постійно діючим органом, який обговорює найважливіші питання роботи в ліцеї, є педагогічна рада. Творчий пульс діяльності колективу перевіряється активністю педради. На педраді розглядають і обговорюють найважливіші питання організації роботи ліцею, вдосконалення навчально-виховного процесу, формування єдиних вимог, спрямованих на оптимізацію процесу навчання та виховання учнів.

  Раз на місяць  проводяться інструктивно – методичні наради для викладачів і майстрів виробничого навчання. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи.
           Зразком чіткого і водночас творчого підходу до виконання спільних завдань є робота методичних комісій. Роботу чотирьох  комісій сплановано згідно з річним планом роботи ліцею, урахуванням вимог нормативних документів, орієнтовано на кінцевий результат і підпорядковано головній методичній проблемі ліцею.

Звіт методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік

План методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік

План роботи інструктивно-методичних нарад на 2019-2020 навчальний рік

План роботи методичного кабінету

План роботи методичної ради

Планування контролю за станом навчально-виробничого процесу